France

France

Prepaid phones

Lebara

Lebara

5 EUR

You pay

0.00061300 BTC

10 EUR

You pay

0.00122500 BTC

15 EUR

You pay

0.00183700 BTC

20 EUR

You pay

0.00245000 BTC

30 EUR

You pay

0.00367400 BTC

50 EUR

You pay

0.00612400 BTC