Skip to content
Jetstar Australia

Jetstar

1% Tiền thưởng
Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Jetstar. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇦🇺 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Australia

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

A Jetstar Gift Gard opens up a world of famous low airfares and great destinations. Discover our domestic and international network across Australia, New Zealand, Asia and the Pacific.
This card can be used on www.jetstar.com to book flights, or flights plus accommodation / activities, on our Australian site only. TERMS AND CONDITIONS: To redeem your gift card go to www.jetstar.com/au and enter your card number and pin at time of purchase. You cannot redeem your voucher for cash, or use it to purchase additional gift cards. Card cannot be replaced if lost so please store somewhere safe. This gift card expires 36 months from date of issue, to check your balance or expiry date please go to www.jetstar.com/gifts. Full Terms & Conditions: http://www.jetstar.com/au/en/gifts/gift-cards

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp

Có nhiều câu hỏi hơn?Please visit our Help Desk