Jawwal Palestine

Jawwal

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Jawwal. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Chọn số lượng

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Jawwal only allows maximum 1 refill per month
Ibrahem mosleh2020-09-20
Thanks for easy and fast way to recharge my phone
SalahHasoneh2020-07-27
The speed of arrival is sometimes good, sometimes very bad as the product needs hours to arrive.
Seri2017-07-11
Smooth and simple! took like 2 minutes to charge the phone
ahmad odeh2016-11-22
i test is on tow numbers i received balance after one minute of click send on my blockchain wallet!!
Ali Suboh2016-06-19
This method of refill is excellent, This makes me use my BTC balance in something useful.
Mark2019-11-18

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

✅
Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
✅
Thanh toán bằng Bitcoin
✅
Nạp lại tiền cho người khác
✅
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia