App Store & iTunes UAE

App Store & iTunes UAE

Buy App Store / iTunes gift cards with Bitcoin, Ethereum, and more. iTunes gift cards can be used to purchase mobile apps and games like Candy Crush and The Sims. Use Bitcoin to pay for app subscriptions and Apple services like iTunes music and movies.

Chọn số lượng

Gift Modal

Purchase as gift

App Store & iTunes UAE

App Store & iTunes UAE

50 AED

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

App Store & iTunes Gift Cards are solely for the purchase of goods and services on the iTunes Store, Apple Books, Apple Music, and the App Store.

App Store & iTunes Gift Cards and Apple Music Gift Cards are specific to your country or region. If you’re trying to redeem an App Store & iTunes Gift Card or Apple Music Gift Card that was purchased in a different country or region, make sure that you’re redeeming it in the iTunes Store for the same country or region.

More info here: Gift Card FAQs

gift cards làm việc như thế nào?

1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp