App Store & iTunes

App Store & iTunes

Buy App Store / iTunes gift cards with Bitcoin, Ethereum, and more. iTunes gift cards can be used to purchase mobile apps and games like Candy Crush and The Sims. Use Bitcoin to pay for app subscriptions and Apple services like iTunes music and movies.

🇪🇸 Thẻ quà tặng này sẽ chỉ hoạt động cho các khách hàng hiện đang ở Spain

Chọn số lượng

Gift Modal

Purchase as gift

App Store & iTunes

App Store & iTunes

10 EUR

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Una tarjeta, millones de formas de disfrutarla: apps, juegos, música, películas y iCloud.
Una tarjeta, millones de formas de disfrutarla. Utiliza la Tarjeta regalo del App Store & iTunes para comprar apps, juegos, música y películas. Esta tarjeta, disponible en distintos importes, se puede usar para comprar contenidos dentro de las apps, libros o incluso almacenamiento de iCloud para guardar archivos desde todos tus dispositivos Apple. Las tarjetas iTunes no tienen caducidad.

gift cards làm việc như thế nào?

1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp