Skip to content
Cứu giúp
Thẻ quà tặng Ingresso.com
Ingresso.com

Thẻ quà tặng Ingresso.com

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Trả về Ingresso.com với Crypto. Mua Ingresso.com Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇧🇷 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Brazil
 • 30 BRL

 • 50 BRL

 • 80 BRL

 • 100 BRL

 • 150 BRL

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Com o Cartão Presente Ingresso.com você pode adquirir ingressos de cinema para a sessão que escolher em todos os complexos disponíveis no site www.ingresso.com. São mais de 370 cinemas espalhados em mais de 140 cidades em todo o Brasil.
Após receber o seu vale, acesse o site ingresso.com e inicie a compra dos seus ingressos.

Durante a fase de pagamento, insira a numeração do seu vale ingresso no campo cupom de desconto

Se o seu saldo do seu vale for menor do que o total do pedido, você poderá completar o pagamento com um novo vale ou através de cartão de crédito.

Se o vale possuir valor superior ao do pedido, o saldo restante ficará disponível para a próxima utilização.

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Ingresso.com không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Ingresso.com thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Ingresso.com.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Ingresso.com thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn Ingresso.com thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được Ingresso.com mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Ingresso.com thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong Brazil thường mua là Americanas.com, Google Play, Renner, Shoptime Centauro. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.