Skip to content
IKEA Slovakia

IKEA

1% Rewards

Use Bitcoin or altcoins on IKEA. Pay with Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin or Ethereum. Instant email delivery. No account required. Start living on crypto!

🇸🇰 This gift code may only work in Slovakia

Select amount

Currency:
  • Instant delivery

  • Fast, Private, Safe

Darčeková karta IKEA sa ľahko dáva a veľmi ľahko používa, ponúka možnosť vybrať si z tisícov nápadov v obchode (IBA V OBCHODE). The IKEA Gift Card is easy to give and very easy to use, offering the option to choose between thousands of ideas at the store (IN-STORE ONLY).

Darčekové karty je možné teraz používať v obchode aj online.
Na jednu objednávku je možné použiť viac darčekových kariet.
Darčeková karta IKEA môže byť použitá na úplné alebo čiastočné zaplatenie vo všetkých obchodoch IKEA (IBA V OBCHODE).
Darčekové karty IKEA by mali byť používané spolu s ich PIN kódom.
Pre skontrolovanie kreditu akejkoľvek Darčekovej karty IKEA, navštívte alebo zavolajte akúkoľvek pobočku IKEA na SLOVENSKU.
Z Darčekových kariet IKEA nie je možné vydávať peniaze.
Darčekové karty IKEA nemôžu byť vrátené ani preplatené, okrem prípadov v súlade s vašimi zákonnými právami. Kredit nemôže byť premenený na finančnú hotovosť. 
Darčekové karty IKEA majú 12 mesačnnú expiračnú dobu.
Darčekové karty IKEA nie je limit, koľko krát môže byť použitá. 
Ak nájdete alebo je vám Darčeková karta IKEA poslaná omylom, prosím vráťte ju v najbližšom obchode IKEA.
IKEA nemôže nahradiť Darčekovú kartu IKEA v prípade straty alebo krádeže
Kredit na Darčekových kartách IKEA nemôže byť použitý ako platba kartou alebo ako platba na IKEA Business účte.
Darčekové karty IKEA zostávajú majetkom spoločnosti IKEA a teda sa nimi nesmie manipulovať alebo ich inak alterovať bez súhlasu spoločnosti IKEA.
Darčekové karty IKEA nemôžu byť použité na platbu v reštauráciach IKEA, Swedish food market, IKEA café alebo Bistro. Darčekové karty IKEA taktiež nemôžu byť použité na výberový servis, plánovací servis, inštalačný servis, montážny servis, servis doručenia domov a servis Rent-A-Van.
Kredit na Darčekovej karte IKEA nemôže byť použitý na platbu na IKANO kreditnú kartu ani akúkoľvek inú kreditnú kartu.  

Gift Cards can now be used both in-store and online.
Multiple Gift Cards can be used per one order.
IKEA Gift card(s) should be used in conjunction with the PIN code provided.
To check the balance of any IKEA Gift Card(s), visit or call any IKEA store in SLOVAKIA
No cash change will be given on purchases made using IKEA Gift Card.
IKEA Gift Card(s) cannot be returned or refunded, except in accordance with your legal rights. The balance cannot be converted into cash.
There are no limitations on how many times a card(s) can be used.
If IKEA Gift card(s) are found or sent by mistake, please return to the nearest IKEA store.
IKEA is unable to replace IKEA gift card(s) if lost or stolen
The value on the card(s) cannot be used to pay credit card or IKEA Business account balances.
The card(s) remain the property of IKEA, and may not be tampered or interfered with, without IKEA consent.
IKEA Gift card(s) cannot be used towards purchases in the IKEA Restaurant, Swedish Food Market, IKEA Cafe or Bistro. The IKEA Gift card also cannot be used for our picking service, planning service, installation service, assembly service, home delivery service and Rent-A-Van service.
Amount on the card cannot be used for payment on IKANO credit card or any other credit card.

How Gift Cards Work

gift_cards_step1
1.Enter the amount

Enter the amount you want the voucher to have

gift_cards_step2
2.Pay with Crypto

Your payment is confirmed the same minute in most cases

gift_cards_step3
3.That's it, redeem your code!

Once your payment is confirmed you will get your gift card code

✅
Get gift cards anywhere, anytime
✅
Gift Cards for 30+ services

Have more questions?Please visit our Help Desk