Skip to content
帮助
IKEA 礼品卡
IKEA

IKEA 礼品卡

此礼品卡可在网上购物平台和实体店使用

用加密货币支付 IKEA 。用Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash买 IKEA 礼品卡 .电子邮件即时交付。无需注册帐户。用加密货币生活!

🇷🇴 这个礼品卡只能在 Romania使用
 • 50 RON

 • 100 RON

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • 即时、私密、安全

 • 电子邮件发送

Cardul cadou IKEA este ușor de dat și foarte ușor de utilizat, apoi pot alege între mii de idei în magazin sau online. The IKEA Gift Card is easy to give and very easy to use, then they get to choose between thousands of ideas at the store or online.
The Gift Card can be spent for purchases at any IKEA store in Romania or online [https://www.ikea.com/ro/ro/].

Cardurile cadou IKEA pot fi utilizate ca plată completă sau parțială în toate magazinele IKEA, inclusiv online din ROMÂNIA.
Cardurile IKEA cadou trebuie utilizate împreună cu codul PIN furnizat.
Pentru a verifica soldul oricărui card (e) de cadou IKEA, vizitați sau apelați magazinul local IKEA.
Nu se va da nicio schimbare în numerar la achizițiile efectuate utilizând cardul cadou IKEA.
Cardurile cadou IKEA nu pot fi returnate sau rambursate, decât în ​​conformitate cu drepturile dvs. legale. Soldul nu poate fi convertit în numerar.
Cardurile cadou IKEA au o dată de expirare de 12 luni.
Nu există limitări de câte ori pot fi folosite o carte și Cardurile cadou pot fi utilizate acum atât în ​​magazin, cât și online.
Mai multe vouchere pot fi utilizate pentru o comandă.
Dacă cardurile cadou IKEA sunt găsite sau trimise din greșeală, vă rugăm să reveniți la cel mai apropiat magazin IKEA.
IKEA nu poate înlocui cardul / cadourile IKEA dacă este pierdut sau furat.
Valoarea de pe card (uri) nu poate fi utilizată pentru a plăti soldurile cardului de credit sau ale contului IKEA Business.
Cardul (cardurile) rămâne proprietatea IKEA și nu pot fi alterate sau interferate fără consimțământul IKEA.
Cardurile cadou IKEA nu pot fi utilizate pentru achiziții în restaurantul IKEA, piața alimentară suedeză, IKEA Cafe sau Bistro. De asemenea, cardul cadou
IKEA nu poate fi utilizat pentru serviciul nostru de preluare, servicii de planificare, servicii de instalare, servicii de asamblare, servicii de livrare la domiciliu și servicii Rent-A-Van.
Suma de pe card nu poate fi utilizată pentru plata pe cardul de credit IKANO sau pe orice alt card de credit.  

IKEA Gift card(s) can be used as a complete or partial payment in all IKEA stores including online in ROMANIA.
IKEA Gift card(s) should be used in conjunction with the PIN code provided.
To check the balance of any IKEA Gift Card(s), visit or call your local IKEA store.
No cash change will be given on purchases made using IKEA Gift Card.
IKEA Gift Card(s) cannot be returned or refunded, except in accordance with your legal rights. The balance cannot be converted into cash.
IKEA Gift card(s) have a 12-month expiration date.
There are no limitations on how many times a card(s) can be used and Gift Cards can now be used both in-store and online.
Multiple vouchers can be used per one order.
If IKEA Gift card(s) are found or sent by mistake, please return to the nearest IKEA store.
IKEA is unable to replace IKEA gift card(s) if lost or stolen.
The value on the card(s) cannot be used to pay credit card or IKEA Business account balances.
The card(s) remain the property of IKEA, and may not be tampered or interfered with, without IKEA consent.
IKEA Gift card(s) cannot be used towards purchases in the IKEA Restaurant, Swedish Food Market, IKEA Cafe or Bistro. The IKEA Gift card also cannot be used for our picking service, planning service, installation service, assembly service, home delivery service and Rent-A-Van service.
Amount on the card cannot be used for payment on IKANO credit card or any other credit card.

礼品卡怎样兑换

输入金额

选择或键入您想要的金额。

使用您喜欢的币付款

在大多数情况下,您的付款会在同一分钟得到确认。

就是这么简单,可以使用您的礼品卡啦!

兑换卡时需遵守根据零售商的说明和规定。

常见问题

IKEA 不接受加密货币,但通过 Bitrefill 您可以用比特币或其他加密货币购买 IKEA 礼品卡。然后可以在 IKEA 使用此礼品卡
您可以轻松地将您的比特币或加密货币转换为 IKEA数字礼物卡。
 1. 输入你想要的IKEA 礼品卡金额 。
 2. 选择您要用于支付的加密货币,例如比特币、比特币闪电网络、以太坊、USDT、USDC、莱特币、狗狗币、达世币。或者,您可以使用 Binance Pay 进行支付。
 3. 一旦您的付款被确认,您将获得您的 IKEA 礼品卡代码。
一旦您购买了 Bitrefill 的IKEA 礼品卡,它几乎会立即通过电子邮件发送给您。或者您可以直接从结账页面兑换礼品卡。
在Romania人们最喜欢的礼品卡是 FashionDaysRO-DIR, CoinEd, H&M, NordVPN Sephora. 您可以通过访问礼品卡部分找到更多选项.
如果您有其他的问题,您可以访问 我们的帮助中心 我们很乐意为您提供帮助。