Skip to content
Ajuda
IKEA Romania
IKEA

IKEA Gift Card

1% Rewards

Use Bitcoin ou crypto no IKEA. Pague usando Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin ou Ethereum. Entrega imediata por e-mail. Não é necessário criar uma conta. Comece a viver usando cripto!

🇷🇴 Pode ser que esse Gift Card só funcione no Romania
  • Entrega imediata

  • Rápido, Privado, Seguro

This is a gift card product.
We will provide you with a gift code and
instructions for how you apply the code.

Cardurile cadou IKEA pot fi utilizate ca plată completă sau parțială în toate magazinele IKEA, inclusiv online din ROMÂNIA.
Cardurile IKEA cadou trebuie utilizate împreună cu codul PIN furnizat.
Pentru a verifica soldul oricărui card (e) de cadou IKEA, vizitați sau apelați magazinul local IKEA.
Nu se va da nicio schimbare în numerar la achizițiile efectuate utilizând cardul cadou IKEA.
Cardurile cadou IKEA nu pot fi returnate sau rambursate, decât în ​​conformitate cu drepturile dvs. legale. Soldul nu poate fi convertit în numerar.
Cardurile cadou IKEA au o dată de expirare de 12 luni.
Nu există limitări de câte ori pot fi folosite o carte și Cardurile cadou pot fi utilizate acum atât în ​​magazin, cât și online.
Mai multe vouchere pot fi utilizate pentru o comandă.
Dacă cardurile cadou IKEA sunt găsite sau trimise din greșeală, vă rugăm să reveniți la cel mai apropiat magazin IKEA.
IKEA nu poate înlocui cardul / cadourile IKEA dacă este pierdut sau furat.
Valoarea de pe card (uri) nu poate fi utilizată pentru a plăti soldurile cardului de credit sau ale contului IKEA Business.
Cardul (cardurile) rămâne proprietatea IKEA și nu pot fi alterate sau interferate fără consimțământul IKEA.
Cardurile cadou IKEA nu pot fi utilizate pentru achiziții în restaurantul IKEA, piața alimentară suedeză, IKEA Cafe sau Bistro. De asemenea, cardul cadou
IKEA nu poate fi utilizat pentru serviciul nostru de preluare, servicii de planificare, servicii de instalare, servicii de asamblare, servicii de livrare la domiciliu și servicii Rent-A-Van.
Suma de pe card nu poate fi utilizată pentru plata pe cardul de credit IKANO sau pe orice alt card de credit.  

IKEA Gift card(s) can be used as a complete or partial payment in all IKEA stores including online in ROMANIA.
IKEA Gift card(s) should be used in conjunction with the PIN code provided.
To check the balance of any IKEA Gift Card(s), visit or call your local IKEA store.
No cash change will be given on purchases made using IKEA Gift Card.
IKEA Gift Card(s) cannot be returned or refunded, except in accordance with your legal rights. The balance cannot be converted into cash.
IKEA Gift card(s) have a 12-month expiration date.
There are no limitations on how many times a card(s) can be used and Gift Cards can now be used both in-store and online.
Multiple vouchers can be used per one order.
If IKEA Gift card(s) are found or sent by mistake, please return to the nearest IKEA store.
IKEA is unable to replace IKEA gift card(s) if lost or stolen.
The value on the card(s) cannot be used to pay credit card or IKEA Business account balances.
The card(s) remain the property of IKEA, and may not be tampered or interfered with, without IKEA consent.
IKEA Gift card(s) cannot be used towards purchases in the IKEA Restaurant, Swedish Food Market, IKEA Cafe or Bistro. The IKEA Gift card also cannot be used for our picking service, planning service, installation service, assembly service, home delivery service and Rent-A-Van service.
Amount on the card cannot be used for payment on IKANO credit card or any other credit card.

Como Gift Cards funcionam

gift_cards_step1
1.Insira o valor

Insira o valor que você quer que seu Gift Card tenha

gift_cards_step2
2.Pague com Crypto

Na maioria dos casos seu pagamento é confirmado dentro de 1 minuto

gift_cards_step3
3.Pronto! Agora é só resgatar seu código!

Assim que seu pagamento for confirmado, você receberá o código do seu Gift Card

Adquira Gift Cards, em qualquer lugar, a qualquer hora
Gift Cards para mais de 4,500+ serviços

Ficou com algum dúvida? Por favor visite nosso suporte