Skip to content
Cứu giúp
GS25 상품권
GS25 상품권

Thẻ quà tặng GS25 상품권

1% Tiền thưởng

Rating: 4.4 - 5 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên GS25 상품권. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇰🇷 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở South Korea
 • 모바일상품권 1천원권
 • 모바일상품권 2천원권
 • 모바일상품권 3천원권
 • 모바일상품권 5천원권
 • 모바일상품권 1만원권
 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Giao hàng ngay lập tức

 • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

This is a gift card product.
We will provide you with a gift code and
instructions for how you apply the code.
avatar1
Cm2022-06-18
Good
avatar3
KHAMDAMOV KHIKMAT 2022-03-23
Everything is perfect .
avatar3
KHAMDAMOV KHIKMAT 2022-03-23
Perfect
avatar4
Futures2021-10-22
Good
avatar1
an2022-06-25
[안내사항 및 유의사항]

- 본 상품은 오프라인 전용 상품권 입니다.(GS25 편의점 전용 상품권)
- MMS가 수신 되지 않는 상태이거나 발신만 가능한 휴대폰은 수신 되지 않습니다.
- 구매 시 반드시 수신 하고자 하는 휴대폰 번호를 확인 후에 전송을 요청 하시기 바랍니다.
- 결재 후 핀번호는 대략5~10분 이내에 발송 됩니다.(스팸 필터 어플 사용시 꼭 스팸함을 확인해 주세요)
- 모바일 상품권의 유효기간은 발행일로부터 1년이며, 하단에 유효기간이 표시되어 있습니다.
- 자체 시스템 처리 관계상 5개 이상 구매 시 에는 5개씩 구분하시어 구매하시면 발송 처리가 원활하게 진행 됩니다.
- 잔액 확인 및 사용 관련 내용은 발송된 모바일 상품권 URL을 참고 하시면 됩니다.
- 바코드 인식이 안 될 경우, 바코드 아래 12자리 바코드 번호로 입력 결재 할 수 있습니다.
- 결제금액이 부족할 경우 복합결제(현금, 신용카드, 기타 결제 가능한 수단)로 계산 하실 수 있습니다.
- 편의점 제공상품 중 택배, 상품권, 복권, T머니 충전, 담배를 제외한 상품만 구입 가능 합니다.
- 해당 상품으로 해피머니 해피캐시 충전은 불가 합니다.
- 발송된 상품권 액면 금액의 80%이상을 사용 하셨을 경우 잔액을 환불 받으실 수 있습니다.
- 상품 미수신으로 인한 환불은 근무일 기준으로 1~2일 소요 됩니다.


[문의 사항]

- GS25편의점 제품 구입 관련 문의는 GS25 고객센터 080-555-2525 입니다.

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng tiền điện tử

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 5,000+ nhà cung cấp