Skip to content
帮助
GrabMart 礼品卡
GrabMart

GrabMart 礼品卡

Rating: 3 - 2 reviews

此礼品卡可在网上购物平台使用

用加密货币支付 GrabMart 。用Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash买 GrabMart 礼品卡 .电子邮件即时交付。无需注册帐户。用加密货币生活!

🇻🇳 这个礼品卡只能在 Vietnam使用
 • 30000 VND

 • 50000 VND

 • 100000 VND

 • 200000 VND

 • 500000 VND

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • 即时、私密、安全

 • 电子邮件发送

Egift is used to pay bills for Grab Mart service on Grab app
Only redeem this voucher at the following stores:
- Số 1060 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q.7, TP.Hồ Chí Minh
avatar0
rudeboy2022-12-29
Be aware that the voucher is only for the total of the order, delivery charges are not included in this.
avatar2
J2021-12-28
50,000vnd is about $2. The app that you download to use these vouchers only allows the use of one voucher at a time. This is ridiculous, as what can be bought for $2. ? I phoned up the hotline and they said the same that can only spend one voucher for each order. The whole experience is what a waste of time. Online shopping should be easy - but this is just time consuming.
1. Chỉ có giá trị sử dụng một lần trên một đơn hàng tại Việt Nam.
2. Chỉ có hiệu lực trên GrabMart. Không áp dụng cho GrabFood.
3. Phiếu quà tặng điện tử GrabGift không được sử dụng để trả cho Phí đơn hàng nhỏ và Phí nền tảng.
4. Phiếu quà tặng điện tử GrabGift không được cộng dồn, chia nhỏ hoặc kết hợp cùng nhau để sử dụng trong một giao dịch.
5. Phiếu quà tặng điện tử GrabGift không được sử dụng đồng thời với các chương trình giảm giá và khuyến mãi khác.
6. Phiếu quà tặng điện tử GrabGift phải được sử dụng trong thời gian quy định. Phiếu quà tặng điện tử GrabGift không được phép gia hạn thêm.
7. Phiếu quà tặng điện tử GrabGift không thể chuyển nhượng, không hoàn lại và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt / tín dụng hiện vật. Số dư còn lại không sử dụng sẽ bị hủy bỏ.
8. Grab có quyền thay đổi và sửa đổi các điều khoản và điều kiện này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
9. Nếu phiếu quà tặng điện tử GrabGifts của bạn bị lỗi, vui lòng truy cập trung tâm trợ giúp trong ứng dụng Grab để báo cáo sự cố.

1. Valid for one-time use on a single Mart order in Vietnam only.
2. Valid on GrabMart only. GrabFood not included.
3. GrabGifts e-voucher cannot be applied on the Small Order Fee and Platform Fee.
4. GrabGifts e-voucher cannot be stacked, clubbed or combined for use in a single transaction.
5. GrabGifts e-voucher cannot be used in conjunction with other discounts and promotions.
6. GrabGifts e-voucher must be redeemed within the stipulated period. No extension of validity allowed.
7. GrabGifts e-voucher is non-transferable, non-refundable and non-exchangeable for cash/credit-in-kind.
8. Any unconsumed value shall be forfeited.
9. Grab reserves the right to vary and amend these terms and conditions at any time without prior notice.
10. If your GrabGifts e-voucher has an error, please visit help centre in Grab app to report the issue.

礼品卡怎样兑换

输入金额

选择或键入您想要的金额。

使用您喜欢的币付款

在大多数情况下,您的付款会在同一分钟得到确认。

就是这么简单,可以使用您的礼品卡啦!

兑换卡时需遵守根据零售商的说明和规定。

常见问题

GrabMart 不接受加密货币,但通过 Bitrefill 您可以用比特币或其他加密货币购买 GrabMart 礼品卡。然后可以在 GrabMart 使用此礼品卡
您可以轻松地将您的比特币或加密货币转换为 GrabMart数字礼物卡。
 1. 输入你想要的GrabMart 礼品卡金额 。
 2. 选择您要用于支付的加密货币,例如比特币、比特币闪电网络、以太坊、USDT、USDC、莱特币、狗狗币、达世币。或者,您可以使用 Binance Pay 进行支付。
 3. 一旦您的付款被确认,您将获得您的 GrabMart 礼品卡代码。
一旦您购买了 Bitrefill 的GrabMart 礼品卡,它几乎会立即通过电子邮件发送给您。或者您可以直接从结账页面兑换礼品卡。
在Vietnam人们最喜欢的礼品卡是 Highlands Coffee, Grab Food, Starbucks, BreadTalk Al Fresco. 您可以通过访问礼品卡部分找到更多选项.
如果您有其他的问题,您可以访问 我们的帮助中心 我们很乐意为您提供帮助。