Skip to content
Help
GrabExpress Gift Card
GrabExpress

GrabExpress Gift Card

This gift card is only redeemable on the e-commerce platform

Pay on GrabExpress with Crypto. Buy GrabExpress Gift Cards with Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Instant email delivery. No account required. Start living on crypto!

🇻🇳 This gift code may only work in Vietnam
 • 10000 VND

 • 20000 VND

 • 30000 VND

 • 50000 VND

 • 100000 VND

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Instant, Private, Safe

 • Email Delivery

Grab là nền tảng di động Trực tuyến đến Ngoại tuyến (O2O) hàng đầu Đông Nam Á. Grab là siêu ứng dụng cung cấp các dịch vụ hàng ngày quan trọng nhất cho người tiêu dùng. Thông qua chiến lược nền tảng mở, Grab hợp tác với các đối tác để cung cấp các dịch vụ vận tải, thực phẩm, gói hàng, tạp hóa, giao hàng, thanh toán di động và dịch vụ tài chính an toàn, dễ tiếp cận và giá cả phải chăng cho người dân Đông Nam Á.

Grab is Southeast Asia’s leading Online to Offline (O2O) mobile platform. Grab is the region’s everyday super app that provides services that matter the most to consumers. Through its open platform strategy, Grab works with partners to provide safe, accessible and affordable transport, food, package, grocery, delivery, mobile payments and financial services of Southeast Asians.
Bước 1: Bấm vào link URL để kích hoạt. Bạn cần phải cài đặt ứng dụng Grab và đăng nhập.
Bước 2: Sau khi bấm vào “Thêm vào ứng dụng Grab”, trang Website sẽ tự động chuyển đổi theo định dạng thiết bị mà người dùng đang sử dụng • Với thiết bị di động: Bấm vào phần “Đổi quà trong ứng dụng Grab”. • Đối với máy vi tính (PC) - quét mã QR bằng điện thoại di động.
Bước 3: Người dùng sẽ xác nhận xem đây có phải là tài khoản chính xác hay không trước khi thêm vào “Phần thưởng của tôi”.
Bước 4: Voucher đã được đổi thành công! Người dùng vào “Phần thưởng của tôi” để kiểm tra và sử dụng phần thưởng.

Step 1: Click on the URL link to activate. You need to install the Grab app and log in.
Step 2: After clicking "Add to Grab application", the Website will automatically convert according to the device format that the user is using • For mobile devices: Click on “Redeem in Grab app”. • For computer (PC) - scan QR code with mobile phone.
Step 3: User will confirm if this is the correct account before adding “My Rewards”.
Step 4: Voucher has been redeemed successfully! User enters “My Rewards” to check and use the reward.
Mỗi mã sử dụng được 1 lần. Áp dụng cho dịch vụ GrabExpress trên ứng dụng Grab. Áp dụng tại tất cả các thành phố mà GrabExpress có mặt tại Việt Nam. Mã khuyến mãi không bao gồm phụ phí, khách hàng vui lòng thanh toán phần phụ phí này với tài xế. Mã chỉ áp dụng với phiên bản app mới nhất.

Each code can be used once. Applying for GrabExpress service on Grab app. Apply in all cities where GrabExpress is present in Vietnam. Promotional code does not include surcharges, please pay this surcharge with the driver. Code applies only to the latest app version.

How gift cards work

Enter the amount

Select or type the amount you want the card to have.

Pay with your preferred coin

Your payment is confirmed the same minute in most cases.

That's it, ready to use it!

Redeem your card at your chosen retailer according to their instructions.

Frequently asked questions

GrabExpress does not accept crypto but Bitrefill provides a workaround by allowing you to purchase an GrabExpress gift card with Bitcoin or another cryptocurrency. This gift card can then be used to make purchases at GrabExpress.
You can easily convert your Bitcoins or crypto to a digital GrabExpress gift card.
 1. Enter the amount you want the GrabExpress gift card to have.
 2. Choose the cryptocurrency you want to use for payment, such as Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Alternatively you can pay using Binance Pay.
 3. Once your payment is confirmed, you will get your GrabExpress gift card code.
Once you have purchased an GrabExpress gift card at Bitrefill, it will be emailed to you almost instantly. Or you can redeem the gift card directly from the checkout page.
Some great gift cards that people in Vietnam usually buy are Shopee, Garena, Tiki, Lazada VN 0 and WinMart. You can find a lot more options by visiting the gift card section.
If you have a question that's not answered here, you can visit our help center and we'll be happy to assist you.