Skip to content
Cứu giúp
Google Play Korea
Google Play Korea

Thẻ quà tặng Google Play Korea

1% Tiền thưởng

Rating: 5 - 2 reviews

Buy Google Play gift cards with Bitcoin, Ethereum, and more. Google Play gift cards can be used to purchase mobile apps and games like Minecraft and Candy Crush. Use Bitcoin to pay for app subscriptions like Tinder, Netflix, and Google services like Google cloud storage, music, and movies.

🇰🇷 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở South Korea
 • 5000 KRW

 • 10000 KRW

 • 30000 KRW

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Power up in over 1M Android apps and games on Google Play, the world's largest mobile gaming platform. Use a Google Play gift code to go further in your favorite games like Clash Royale or Pokemon Go or redeem your code for the latest apps, movies, music, books, and more. There’s no credit card required, and balances never expire. Treat yourself or give the gift of Play today.

 1. On your Android phone or tablet, open the Play Store app. Tap the menu icon and select Redeem. On your laptop, go to play.google.com/redeem.
 2. Enter gift code.
 3. Start shopping! Your gift code value will be added to your Google Play balance.
avatar0
Btcforthewin2021-06-06
Amounts too small Need 50,000 and 100,000krw
avatar0
Zonaeid Khan Abir2020-12-07
The service of providing gift card is awesome

개인정보 보호정책 및 전체 약관은 play.google.com/kr-card-terms를 참조하세요. 기프트 카드는 Google Commerce Limited에서 발행합니다. 만 13세 이상의 대한민국 거주자에게 유효합니다. Google 결제 계정 및 인터넷 액세스가 필요합니다. Google Play 크레딧 구매에만 사용할 수 있습니다. Google Play의 적격 항목에만 사용할 수 있습니다. 하드웨어 및 특정 구독에는 사용할 수 없습니다. 기타 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 카드에는 수수료나 만료가 적용되지 않습니다. 법에서 요구하지 않는 한 카드는 현금 또는 기타 카드로 교환할 수 없습니다. 재장전 불가; 귀하의 Google Payments 계정에 있는 Google Play가 아닌 다른 잔액과 결합하거나 가치를 위해 재판매, 교환 또는 양도할 수 없습니다. 카드 분실에 대한 책임은 사용자에게 있습니다. 도움이 필요하거나 Google Play 카드 잔액을 보려면 support.google.com/googleplay/go/cardhelp를 방문하세요.


*****************************************************************

See play.google.com/kr-card-terms for privacy policy and full terms. Gift Card is issued by Google Commerce Limited. Valid for South Korea residents age 13+. Requires Google Payments account and internet access.

Can only be used for purchases of Google Play credits. Usable for eligible items on Google Play only. Not usable for hardware and certain subscriptions. Other Limits may apply. No fees or expiration apply to card. Unless required by law, card is not redeemable for cash or other cards; not reloadable; cannot be combined with other non-Google Play balances in your Google Payments account, resold, exchanged or transferred for value. User responsible for loss of card.

For help or to view Google Play card balance, visit support.google.com/googleplay/go/cardhelp.

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Google Play Korea không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Google Play Korea thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Google Play Korea.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Google Play Korea thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn Google Play Korea thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được Google Play Korea mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Google Play Korea thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong South Korea thường mua là 컬쳐랜드, 해피머니, 원스토어, CoinEd Onetify. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.