Skip to content
Gift of Choice USA

Gift of Choice

1% Tiền thưởng
Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Gift of Choice. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇺🇸 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở USA

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Gift of Choice Card recipients redeem their award by entering their 16-digit Gift of Choice Card code on our redemption site and selecting the branded gift card(s) of their choice from over 500 retailers, including Wal-Mart, Target, Best Buy and Amazon.com.

Full List available here: https://www.giftofchoice.com/gift-card-search/
Redemption Instructions
Step 1: Visit www.giftofchoice.com
Step 2: Click on the Redeem tab
Step 3: Enter your 16 Digit Code from above and follow the simple instructions on the website

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp

Có nhiều câu hỏi hơn?Please visit our Help Desk