Flightgift CNY

Flightgift CNY

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Flightgift CNY. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇨🇳 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở China

Chọn số lượng

Tối thiểu 100 CNYTối đa: 50000 CNY
Gift Modal

Mua dưới dạng quà tặng

Flightgift CNY

Flightgift CNY

50000 CNY

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Description

Flight Gift Card is a popular service that lets you buy tickets from 300 major airlines, including British Airways, American Airlines, Delta, and more.

Gift cards can be purchased for yourself or as a gift.

Any unused balances can be spent at later times, and if the purchase is for a greater amount than the gift card then you can pay the difference separately.For more info see www.flightgiftcard.com

gift cards làm việc như thế nào?

1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp