Skip to content
Cứu giúp
Ethio Telecom Ethiopia
Ethio Telecom

Ethio Telecom Nạp tiền

1% Tiền thưởng

Rating: 4.7 - 32 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên Ethio Telecom. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Số điện thoại để nạp tiền
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

avatar4
Robinatigist Shita2022-08-11
Fast and relevant.
avatar3
idris mohammed2022-02-14
very legit
avatar5
Meron Girma2022-01-22
I like the app very much but before I get my reward bonus easily but now I didn't received yet but I refill my phone thanks.
avatar2
Jezuli Ahamed2022-01-12
Thanks for top up my mobile card
avatar0
Bebishu2022-01-10
Great job
avatar4
Robinatigist Shita2022-01-08
This service you are providing is fast, reliable with so many payment options, I have really liked it, Thank you so much and keep up even for the better.
avatar0
Nino2021-12-25
Bitrefill fill you with it's fast topup speedy can't tell you what is my felling i like it also can you Add Tele birr topup methods so we can enjoy Merry Christmas Bitrefill Team Fellow From Ethiopia
avatar4
Fanuel love2021-11-04
Great service fast and reliable.
avatar5
Yabafa2021-10-04
I received 90 ETB thank you Ethiotelecom for accepting this bitrefill platform. I hope you will do the same to telebirr soon.
avatar5
Gmar2021-10-02
I am excieted in this services

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong vòng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 186 quốc gia