Skip to content
Ethio Telecom Ethiopia

Ethio Telecom

1% Tiền thưởng

Rating: 4.7 - 23 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Ethio Telecom. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Số điện thoại để nạp tiền
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

avatar4
Fanuel love2021-11-04
Great service fast and reliable.
avatar5
Yabafa2021-10-04
I received 90 ETB thank you Ethiotelecom for accepting this bitrefill platform. I hope you will do the same to telebirr soon.
avatar5
Gmar2021-10-02
I am excieted in this services
avatar5
Abenezer Desalegn2021-09-26
Really enjoying this platform! Payments are always instant and very fast!
avatar4
Rex Ebeni2021-09-20
Loved this site. Its instant.
avatar4
Limenih2021-08-30
I'm proud by ethiotelecom because of the rapid growth, developing new technologies
avatar1
matter2021-08-26
I send $250 and ethio telecom has a promoting currently running 50% but only credited $250 bitrefill, what's going on.
avatar5
Amanuel Abera2021-01-01
The most trusted site for top up!
avatar2
birhan habtie2020-12-03
v.good
avatar3
Kirubel2020-07-31
Legit, and fast, just amazing

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia