Skip to content
Cứu giúp

Điện thoại

Thanh toán bằng tiền điện tử ưa thích của bạn nhanh chóng và an toàn.

Phổ biến nhất

Rút tiền điện tử của bạn mà không cần trao đổi hoặc ngân hàng

Không có phí bổ sung

Thanh toán bằng Bitcoin, Ethereum, USDT, Binance Pay và hơn thế nữa!

How bills work

Bắt đầu. Thêm chi tiết hóa đơn của bạn.

Tìm hóa đơn của bạn bằng cách duyệt qua các danh mục, sau đó thêm số thẻ tín dụng của bạn hoặc số tài khoản cho các hóa đơn như thế chấp của bạn và số tiền phải trả.

Thanh toán bằng đồng xu và ví ưa thích của bạn

Thanh toán bằng Bitcoin (trên chuỗi và Lightning), Ethereum, USDT, Binance Pay, Litecoin và hơn thế nữa. Vậy là xong, tài khoản hóa đơn của bạn sẽ được ghi có trong vòng 3 ngày làm việc! "