Skip to content
Cứu giúp
DTAC
DTAC

DTAC Nạp tiền

1% Tiền thưởng

Rating: 5 - 2 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên DTAC. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

 • 10 THB
 • 20 THB
 • 30 THB
 • 40 THB
 • 50 THB
 • 60 THB
 • 70 THB
 • 80 THB
 • 90 THB
 • 100 THB
 • 200 THB
 • 300 THB
 • 350 THB
 • 500 THB
 • 800 THB
 • 1000 THB
 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
Số điện thoại để nạp tiền
 • Giao hàng ngay lập tức

 • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

avatar2
John B2021-04-06
Paid using the lightning network worked flawlessly, great experience!
avatar4
droneryz2019-07-10
Nice and good services to spend bitcoin
•บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ของ dtac ไม่ใช่บัตรกำนัลเงินสด.•บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ของ dtac ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือเครดิตได้.•บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ของ dtac จะไม่ถูกเปลี่ยนหรือคืนเงิน หากสูญหาย ถูกขโมย หรือหมดอายุ.•dtac จะไม่รับผิดชอบสำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแลกหรือใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้รับที่ตั้งใจไว้.•บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ของ dtacไม่สามารถออกใหม่หรือขยายเวลาได้หลังจากหมดอายุ.•ไม่สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกสของ dtac เพื่อซื้อบัตรกำนัลอื่นๆได้.•บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ของ dtac ใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นและไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้.•บริการนี้เฉพาะลูกค้าแบบเติมเงินเท่านั้น.•dtac eVoucher is not a cash voucher.•dtac eVoucher is not redeemable for cash or credit.•dtac eVoucher will not be replaced/reimbursed if lost, stolen or expired.•dtac eVoucher is not responsible for e-voucher that has been redeemed or misused by anyone other than the intended recipient.•dtac eVoucher cannot be reissued/extended after expiry.•dtac eVoucher can only be used once and cannot be used to purchase other vouchers.•dtac eVoucher cannot be cancelled/refunded.•Applicable to prepaid number only.

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong vòng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 186 quốc gia