Skip to content
Cứu giúp
Thẻ quà tặng Douglas
Douglas

Thẻ quà tặng Douglas

Thẻ quà tặng này có sử dụng trên nền tảng thương mại điện tử và tại cửa hàng.

Trả về Douglas với Crypto. Mua Douglas Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇮🇹 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Italy
 • €10

 • €25

 • €50

 • €100

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Nelle profumerie Douglas potrai trovare i Brand più prestigiosi del mondo della Profumeria e servizi di bellezza esclusivi per vivere una Beauty Experience unica e indimenticabile. In Douglas perfumeries you will find the most prestigious brands in the world of perfumery and exclusive beauty services to live a unique and unforgettable beauty experience.
1. Click the redemption URL to view the security PIN.
2. Copy or save the security PIN and click the Login button.
3. Enter your PIN and select the Continue button to access your gift card.
4. Save PDF to phone or download to view gift card details.
5. Buy and use in store or online!
Note: The security PIN expires 12 months from the date of delivery.

La Gift Card Douglas è utilizzabile nelle oltre 500 profumerie Douglas, Limoni e La Gardenia in Italia e su www.douglas.it. L’elenco dei negozi è consultabile su www.douglas.it nella sezione “NEGOZI”.
Per spendere la Gift Card Douglas devi prima attivare il codice indicato sul voucher di prenotazione, che ha una validità di 6 mesi a partire dalla sua emissione. Seguendo le istruzioni indicate sullo stesso, dovrai stampare la Gift Card spendibile. Ulteriori informazioni sulla data di scadenza saranno disponibili sul buono stesso.
La Gift Card è cumulabile e spendibile in più soluzioni fino ad esaurimento del credito. In caso di furto, smarrimento o danneggiamento, la Gift Card non potrà essere sostituita, né il credito in essa contenuto potrà essere rimborsato o trasferito su una nuova Gift Card.  

The Douglas Gift Card can be used in over 500 Douglas, Limoni and La Gardenia perfumeries in Italy and on www.douglas.it. The list of shops can be consulted on www.douglas.it in the "NEGOZI" section.
To spend the Douglas Gift Card you must first activate the code indicated on the booking voucher, which is valid for 6 months from its issue. Following the instructions indicated on the same, you will have to print the expendable Gift Card. Further information on the expiration date will be available on the voucher itself.
The Gift Card can be combined and spent in multiple solutions until the credit runs out. In the event of theft, loss or damage, the Gift Card cannot be replaced, nor can the credit in it be refunded or transferred to a new Gift Card.

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Douglas không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Douglas thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Douglas.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Douglas thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn Douglas thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được Douglas mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Douglas thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong Italy thường mua là Amazon.it, Zalando, Idea Shopping, IKEA Nike. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.