Skip to content
Cứu giúp
Decathlon Italy
Decathlon

Thẻ quà tặng Decathlon

1% Tiền thưởng
Thẻ quà tặng này có sử dụng trên nền tảng thương mại điện tử và tại cửa hàng.

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên Decathlon. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇮🇹 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Italy
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

This is a gift card product.
We will provide you with a gift code and
instructions for how you apply the code.

La Gift Card Decathlon è spendibile presso i punti vendita aderenti e nello store online www.decathlon.it. E' valida all'estero nei seguenti Paesi: Francia, Monaco, Germania, Belgio, Spagna, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Svezia e Turchia.

Per spendere la Gift Card Decathlon devi prima attivare il codice indicato sul voucher di prenotazione, che ha una validità di 6 mesi a partire dalla sua emissione. Seguendo le istruzioni indicate sullo stesso potrai scaricare la Gift Card spendibile. Ulteriori informazioni sulla data di scadenza sono disponibili sul buono stesso. La Gift Card è spendibile in più soluzioni ed è cumulabile. Ogni acquisto può essere integrato con altri metodi di pagamento.

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng tiền điện tử

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 4,500+ nhà cung cấp