Skip to content
Cứu giúp
컬쳐랜드 South Korea
컬쳐랜드

Thẻ quà tặng 컬쳐랜드

1% Tiền thưởng

Rating: 5 - 1 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên 컬쳐랜드. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇰🇷 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở South Korea
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

This is a gift card product.
We will provide you with a gift code and
instructions for how you apply the code.
avatar1
sussydoge2022-04-12
good
* 본상품은 예고없이 품절될 수 있으니 양해 부탁드립니다.

- (주)한국문화진흥에서 발행한 온라인 문화상품권은 PIN 번호만 발행하는 온라인 전용 상품권으로 쉽고 빠르게 온라인에서 사용하실 수 있습니다.
- 사용방법 : 컬쳐랜드 홈페이지 접속(www.cultureland.co.kr) > 컬쳐캐쉬 충전 클릭 > 상품권 PIN 번호 입력 > 상품권 충전완료
- 고객센터 : 한국문화진흥원(컬쳐랜드) 1577-2111

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng tiền điện tử

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 5,000+ nhà cung cấp