Skip to content
Cứu giúp
CU South Korea
CU

Thẻ quà tặng CU

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên CU. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇰🇷 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở South Korea
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

This is a gift card product.
We will provide you with a gift code and
instructions for how you apply the code.
유의사항

- 전국 8천여개 CU편의점에서 이용가능 (일부 특수매장 제외)
- 현금으로 교환 및 잔액환불 불가하며 사용 후 잔액은 추후 매장이용시 유효기간 동안 사용가능
- 부족한 금액은 다른 결제수단(현금,신용카드등)과 함께 결제가능
- CU 자체행사 적용가능 (2+1상품, 세일항목 등 사용가능)
- CU 멤버십 적립가능

[구매불가 상품]
- 택배/로또/스포츠토토/교통카드 등 프리페이드 충전 불가
- 신세계상품권/금강제화상품권/문화상품권 등 각종 상품권 구매 불가
- 기타 편의점 위탁상품, 공과금 및 세금 납부불가

문의사항
- 재발송 및 잔액확인문의 : CU 고객센터 1577-3663

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng tiền điện tử

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 4,500+ nhà cung cấp