Skip to content
Cứu giúp
Claro Móvil Pospago
Claro Móvil Pospago

Claro Móvil Pospago

Bitrefill's Claro bill pay service lets you pay your bill with Bitcoin & crypto.

Ingrese indentificador

Tipo de Idificador

Referencia

We are the fastest network in El Salvador 4.5G LTE, Plans, Cell Phones and HD digital television. Discover all the benefits we have for you.

Bills làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập id tài khoản

Nhập id tài khoản của bạn cho dịch vụ

gift_cards_step1
2.Chọn hóa đơn để thanh toán

Chọn hóa đơn cần thanh toán hoặc xác nhận các chi tiết

gift_cards_step2
3.Thanh toán bằng tiền điện tử

Trong hầu hết các trường hợp, thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút

refill_step3
4.Vậy là xong, hóa đơn của bạn đã được thanh toán

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, hóa đơn của bạn sẽ được thanh toán