Skip to content
China Mobile China

China Mobile

1% Tiền thưởng

Rating: 4.6 - 16 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên China Mobile. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Số điện thoại để nạp tiền
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

avatar4
jack122022-01-05
愉快的购物经历,但是溢价太高了,美中不足
avatar3
2021-12-30
7分钟之内到账
avatar1
不错挺快的2021-12-13
世界在进步
avatar0
fast2021-11-19
10min top-up success
avatar4
Liar2021-11-07
Liar, did not give me the "China Mobile" top-up, returned the funds, I tried top-up again but still did not give me the "China Mobile" top-up very angry.
avatar1
good2021-08-16
very fast about 1-2min
avatar1
浩劫者123452021-07-24
十分钟到账, 不错不错
avatar1
yuyu2021-04-21
The recharge speed is very fast. I want to be able to access BitPay.
avatar1
good2021-04-02
Very fast delivery in 1,2 minutes, but...Transaction Fee $9.76... I suggest buy 15$+(Transaction Fee too high)
avatar4
刀子哥2021-03-21
哈哈 神器,非常好用 ,

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia