China Mobile China

China Mobile

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên China Mobile. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Chọn số lượng

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Nhận xét (8)

yuyu2021-04-21
The recharge speed is very fast. I want to be able to access BitPay.
good2021-04-02
Very fast delivery in 1,2 minutes, but...Transaction Fee $9.76... I suggest buy 15$+(Transaction Fee too high)
刀子哥2021-03-21
哈哈 神器,非常好用 ,
啥b2020-10-04
受到付款后两分钟内充值到账,还挺靠谱
杰歌2019-05-21
非常好用!刚试了下!
thunderdrum2018-02-23
Good to know you guys added Dash. Don't know if Bitrefill support the Instandsend of Dash. the whole purchase completed in 3 minutes. Dash is great!
zhao858710 VIP expired2017-01-27
Hello, I bought a pen in your shop, after such a long time have not received, trouble you help me under investigation; Order info: Order id: 588b20ace35b8f00043b1034 Price: 0.0348 BTC Refill ordered: China Mobile China 200 CNY Number: +8613769386868
good2020-10-26

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

✅
Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
✅
Thanh toán bằng Bitcoin
✅
Nạp lại tiền cho người khác
✅
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia