Skip to content
치킨마루 South Korea

치킨마루

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên 치킨마루. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇰🇷 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở South Korea

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

This is a gift card product.
We will provide you with a gift code and
instructions for how you apply the code.
[이용안내]
1. 결제시 기프티카드를 제시해 주시기 바랍니다.
2. 모바일상품권은 테이크아웃 이용시만 사용 가능합니다.(배달 이용시 사용 불가능)
3. 기프티카드 금액에 한해서 상품을 구매하실 수 있습니다.
4. 구매금액 초과시 차액을 지급하시면 추가상품 구매가 가능합니다.
5. 사용 후 잔액은 현금 환불이 불가하며 해당 금액권 유효기간내에 다시 사용하실수 있습니다.
6. 본 상품은 포인트 적립이 불가합니다.
7. 기프티카드는 현금과 교환 불가합니다.

[사용가능매장안내]
https://www.giftsmartcon.com/chickenmaru.jpg

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp

Có nhiều câu hỏi hơn?Please visit our Help Desk