Cellvoz Colombia

Cellvoz

1% Tiền thưởng

Bitrefill's Cellvoz gift card lets you pay for Cellvoz VOIP services with Bitcoin, Ethereum, Dash, Dogecoin, and Litecoin.

Chọn số lượng

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

We are a high impact multi-service company. We help companies transform their communications on multiple levels, from internal communication with employees to communication with customers, partners and prospects.

Los términos y condiciones de Cellvoz se pueden encontrar en el siguiente enlace

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

✅
Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
✅
Thanh toán bằng Bitcoin
✅
Nạp lại tiền cho người khác
✅
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia