Skip to content
Cell C South Africa

Cell C

1% Tiền thưởng

Rating: 5 - 5 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Cell C. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Số điện thoại để nạp tiền
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

avatar4
LordRen2020-07-01
Bitrefill deserves this rating for being a driver of innovation. The speeds with which they deliver is encouraging in itself.
avatar4
Raymond Coetzee2017-03-25
I started using bitrefill a while a go, pretty good service. I would suggest lowering the prices a bit, but still, worth it!
avatar1
Caroline 2016-09-12
Wow!!My cell got filled so fast.Just when I needed the convenience
avatar4
Lionel Louw2016-07-11
The service was Great & Quick And very easy to use. Thanks
avatar3
Kiimii2021-05-23

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia