Skip to content
BSNL India

BSNL

1% Tiền thưởng

Rating: 5 - 8 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên BSNL. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Số điện thoại để nạp tiền
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

avatar2
Vishal2020-05-13
Nice
avatar0
Nice2020-05-04
Nice service and i liked very much.
avatar5
Asit patnaik2019-06-25
very nice service highly recommend to all people all around the corner. regards Asit india
avatar5
Asit india2018-11-08
wonderful service should be recommended for all without any doubts.
avatar5
Abhijeet2018-05-20
*phew* That was a really quick refill. Thanks for the amazing service guys :)
avatar5
Ayan2016-06-21
Yeah. It's really good. It says that it will take some time to get done but it does within a second!
avatar2
Vishal Bhaiya2021-04-09
avatar1
Crypto traveller2019-11-28

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia