Battle.net

Battle.net

1% Tiền thưởng
Trực tuyến

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Battle.net. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇷🇺 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Russia

Chọn số lượng

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Пополните баланс кошелька Blizzard с помощью подарочной карты, чтобы приобрести игры Blizzard и дополнения к ним, внутриигровые предметы, контейнеры с наградами, игровое время и героев.
Активация подарочной карты на сайте blizzard.com:
  1. Зайдите на сайт blizzard.com/code и создайте учетную запись Blizzard (бесплатно). Если она у вас уже есть, просто авторизируйтесь.
  2. Введите код, полученный при покупке подарочной карты Blizzard и нажмите Использовать код.
  3. Ваш кошелек Blizzard пополнен. Вы можете смело тратить свой баланс на игры Blizzard, дополнения, предметы и услуги!
Активация подарочной карты в приложении Blizzard Battle.net:
  • На вкладке Игры нажмите кнопку Использовать код под логотипом любой игры.
  • На вкладке Магазин нажмите кнопку Услуги и выберите опцию Использовать код.
reza2020-08-09
Every time works perfect, best web site i ever seen ,
amaya2019-11-30

gift cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

✅
Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
✅
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp