Skip to content
Cứu giúp
Base pin
Base pin

Base pin Nạp tiền

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin, ETH hoặc tiền điện tử trên Base pin. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇧🇪 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Belgium
 • €5

 • €10

 • €15

 • €20

 • €30

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

How pins work

Select the amount

Select or type the amount you want us to refill.

Pay with your preferred coin

Your payment is confirmed the same minute in most cases.

That's it, here is your pin

Once your payment is confirmed you will get your pin sent out.