Ask Italian UK

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Ask Italian UK. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇬🇧 This gift code may only work in United Kingdom

Chọn số lượng

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Description

At ASK Italian there’s something for everyone - enjoy classic and contemporary Italian dishes with fresh authentic tastes.  With a passion for the details and a love of Italy at our heart and soul, we’re stylish, warm, and obsessed with great food and Italian ingredients.

Terms & Conditions

http://www.askitaliangiftcards.com/terms

gift cards làm việc như thế nào?

1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 750 dịch vụ