Skip to content
Cứu giúp
Altel
Altel

Altel Nạp tiền

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin, ETH hoặc tiền điện tử trên Altel. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

 • 1 KZT

 • 2 KZT

 • 5 KZT

 • 10 KZT

 • 20 KZT

 • 50 KZT

 • 100 KZT

 • 200 KZT

 • 500 KZT

 • 1000 KZT

 • 2000 KZT

 • 5000 KZT

 • 10000 KZT

 • 20000 KZT

 • 30000 KZT

 • 40000 KZT

 • 50000 KZT

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

How refills work

Nhập số điện thoại

Type in the phone number and the amount you want us to refill.

Pay with your preferred coin

Your payment is confirmed the same minute in most cases.

Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Once your payment is confirmed you will get your refill sent out.