Airtel Uganda

Airtel

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Airtel. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Chọn số lượng

Tối thiểu 100 UGX Tối đa: 80000 UGX
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Nhận xét (8)

Muchstix2020-01-18
I received a fraction less and it was credited to my airtime account not airtel money
Mumbere Elia2018-04-23
Thanks to the web designer. Its really perfect. I got my refill in less than 5 minutes. REQUEST Please may you also enable mobile money account refilling just as refilling airtime is, also work on depositing mobilemoney operator account say airtelmoney account from the site directly. Thanks for thus wonderful service Yours sincerely, Mumbere Elia From Uganda
Katende Ibrahim 2018-03-27
For real bitrefill is owesum cause here in Uganda buying mobile credit is a problem of its own and now for me and my friends we got a solution already and the perfect solution is Bitrefill
shaban2020-10-16
rolling2020-04-30
Edmond 2020-04-17
Max2019-12-09
Mahammad Razor2019-11-12

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

✅
Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
✅
Thanh toán bằng Bitcoin
✅
Nạp lại tiền cho người khác
✅
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia